VĂN HÓA CỦA VINPRO AIR

  1. Tất cả nhân viên đều phải tôn trọng lẫn nhau, thân thiện, giúp đỡ nhau.
  2. Tôn trọng cấp quản lý, văn hóa chào hỏi.
  3. Khen thưởng, phạt à công tư phân minh, công khai
  4. Chỉ có 01 mục tiêu duy nhất tại Công ty là cùng nhau đưa Công ty phát triển
  5. Thái độ làm việc, tinh thần trách nhiệm chung vì Công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

091 445 10 11